Kulturministern mottar Musikplattformen

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har idag tagit emot betänkandet I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12) av Musikplattformsutredningen.

Musikplattformsutredningen tillsattes av regeringen den 29 oktober 2009 och arbetet har letts av Eric Sjöström, chef för Kulturhuset i Stockholm.

Jag har idag tagit emot utredningen och ser fram emot att studera den närmare för att inom kort återkomma med förslag om hur vi kan förenkla för nyskapande musik samtidigt som vi bevarar och gör vårt kulturarv mer tillgängligt, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Se utredningens betänkande här.

Scroll to Top