Kulturbonus till Stockholm delas ut

För andra året i rad utdelas kulturbonusen ut till teatrar, konsthallar danskompanier, jazzklubbar och annan Stockholmskultur. Sammanlagt fördelas 5 396 650 kronor ut i bonus.

– Bonussystemet är ett steg i riktning mot en kulturpolitik där kulturen tar större plats. Årets resultat visar att uppmuntran fungerar och ger tillbaka en bonus till dem som arbetar målinriktat för att bredda sin publik, säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Bonussystemet är en del av ett större paket för bättre villkor för kulturskaparna, som kulturnämnden sjösatte förra året. Grunden är att den som lyckas öka sina intäkter genom biljettförsäljning eller på annat sätt ska gynnas av detta i bidragsgivningen – inte missgynnas som vi ibland tidigare har sett exempel på. Eftersom en av våra prioriteringar är kultur för barn och unga, gynnar bonusen också dem som ökar sin unga publik.

– När jag tillträdde som kulturborgarråd var min ambition att lägga om kulturpolitiken med målen att fler ska ta del av kultur och att kulturskapare ska få bättre ekonomiska villkor. Bonussystemet leder till detta, säger Madeleine Sjöstedt (FP).

Fakta om bonussystemet:
Allianspartierna i Stadshuset anslår 10 miljoner kronor varje år i så kallade växtpengar. Syftet med dessa är stärka incitamenten för det fria kulturlivet att öka sina intäkter så att kultursektorn i sin helhet växer. I incitamentsstrukturen ingår, utöver bonusen, marknadsföringssamarbetet Kulturdirekt, fonden Innovativ kultur för nyskapande kultur, delfinansiering av EU-projekt och internationella samarbeten, livecheckar och skälig betalning till konstnärer.

Scroll to Top