Kjell Englund ny VD för NorrlandsOperan

kjell-englundKjell Englund har idag anställts som VD och konstnärlig ledare för NorrlandsOperan. Han lämnar nu Piteå efter många års framgångsrikt arbete för Norrbottensmusiken.

– Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda och utveckla ett av vårt lands mest dynamiska kulturella kraftcentra. I ett samhälle stadd i förändring och med många konkurrerande aktörer är angelägen och nytänkande scenkonst en viktig röst i samtalet. Jag kan inte tänka mig en bättre miljö för detta än NorrlandsOperan, säger Englund.

Kjell Englund har examen från Musikhögskolan i Piteå, Master of Fine Arts in Music Education, huvudinstrument violin med påbyggnadsutbildning i orkesterdirigering och kammarmusik. Han har sin huvudsakliga professionella erfarenhet från Norrbottensmusiken. Master of Fine Arts in Music Education, huvudinstrument violin med påbyggnadsutbildning i orkesterdirigering och kammarmusik

Kjell har varit med om att bygga upp och leda Norrbottens Kammarorkester, Piteå Kammaropera och senast Norrbotten NEO, en kammarensemble som inriktar sig på att profilera nutida svensk musik. Norrbotten NEO startade som ett projekt och drivs nu med hjälp av statliga, regionala och kommunala bidrag.

År 2008 tilldelades Kjell Englund ett särskilt pris av Föreningen svenska tonsättare. Priset motiverades med hans alldeles ovanliga engagemang och intresse för den nyskrivna musiken och ambitionen att tillföra konstmusiken ny repertoar.

Efter många framgångsrika år med långsiktigt utvecklingsarbete inom Norrbottensmusiken valde Kjell att avsluta sitt uppdrag som musik- och operachef under senare delen av år 2008. Han arbetar för närvarande vid Piteå kommuns kultur- och fritidsförvaltning som konstnärlig rådgivare för EU-projekt inom kulturområdet.

– Med sin erfarenhet inom scenkonstens och musikens område, och med sin starka känsla för konstnärlig kvalitet blir Kjell Englund en utmärkt ledare för NorrlandsOperan. Han har goda förutsättningar att framgångsrikt göra vårt kulturhus till en spelplats för nya uttryck, säger NorrlandsOperans ordförande, Georg Andersson.

En enig rekryteringsgrupp har förordat Kjell Englund till posten som VD/konstnärlig ledare och idag tog styrelsen beslut om anställning. Tillträde planeras till 1 augusti 2009.

Scroll to Top