IKEA startar kör för barns rättigheter

ikea-mjukdjurskoren

Årets mjukdjurskampanj bjuder in till att sjunga med i världens största kör för barns rättigheter. Från 1 november till 23 december skänker 268 IKEA varuhus i världen tio kronor för varje sålt mjukdjur till barns rätt till utbildning. Utbildningsprojekten drivs av UNICEF och Rädda Barnen. Årets kampanj gör det möjligt för organisationerna att utvidga och starta upp projekt i nio länder. Sedan 2003 har den årliga mjukdjurskampanjen inbringat mer än 167 miljoner kronor till projekt i 30 länder.

Årets projekt och redan pågående projekt syftar till att förbättra barns utbildning. Det handlar om att förbättra skolbyggnader och tillgången till vatten och toaletter, förstärka rätten till utbildning för utsatta och handikappade barn samt att tillhandahålla skolböcker, pennor och skrivmaterial för både barn och lärare.

– IKEAs mjukdjurskampanj ger möjligheter för våra kunder och medarbetare att bli engagerade i arbetet för barns rättigheter. Tillsammans kan vi ge många barn en bättre framtid, tio kronor räcker t.ex. för att köpa skolböcker och pennor till fem barn, säger Jeanette Söderberg, VD IKEA Sverige. Nu hoppas vi att så många som möjligt vill sjunga med i kören för barns rättigheter i världen.

IKEAs långsiktiga samarbete med UNICEF och Rädda Barnen bidrar till att uppfylla FN:s milleniemål. Lika rätt till utbildning för både flickor och pojkar samt god kvalité i en barnvänlig miljö utgör grunden. Genom att säkra barns tillgång till utbildning blir det möjligt för barnen att tillgodogöra sig nödvändig kunskap för att bekämpa sjukdomar och utrota fattigdom och hunger.

– IKEAs samarbete med UNICEF är ett viktigt bidrag för att säkra god kvalitativ utbildning för alla barn. Möjligheten att kunna gå i skolan bidrar till att flickor och pojkar i utvecklingsländer kommer att kunna leva ett bättre liv och att förverkliga sina drömmar, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare Unicef Sverige.

Årets mjukdjurskampanj stödjer fem afrikanska UNICEF-projekt i Burkina Faso, Etiopien, Madagaskar, Mali och Niger och fyra Rädda Barnen-projekt i Ryssland, Albanien, Vietnam och Bangladesh.

– Tack vare IKEA har vi kunnat förbättra barns rättigheter och liv för många barn i världen. Tusentals barn på tre kontinenter, från Europa till Asien och Afrika, får nu stöd och utbildning tack vare mjukdjurskampanjen. Tillsammans har vi kunskapen, resurserna och makten att göra skillnad för miljoner utsatta barn i världen, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen Sverige.

IKEA är idag den största företagspartnern till både UNICEF och Rädda Barnen.

Alla kan gå med i kören och hjälpa mjukdjuren att skapa världens största kör. Du hittar kören på www.ikea.se/softtoysaid där du kan spela in din egen sång och välja vilken mjukdjurskaraktär du vill vara. Årets kampanj har även en musikvideo The Soft Toys Aid Song.

UNICEF, FN:s barnfond, kämpar över hela jorden för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. UNICEF bildar opinion, påverkar politiker och samlar in pengar för att kunna förändra barns liv – både på lång sikt och i katastrofsituationer. Allt UNICEF gör utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. UNICEF hjälper alla barn – oavsett nationalitet, hudfärg, religion eller ett lands politiska ledning. Hjälpen går först till de barn som är mest utsatta. UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag.

För mer information se www.unicef.se

Om Rädda Barnen
Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Rädda Barnen är en del av the International Save the Children Alliance – en paraplyorganisation för 28 organisationer som arbetar för barns rättigheter i över 125 länder. Tillsammans med de andra organisationerna i Alliansen lyfter vi fram barns rättigheter i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser. Läs mer på www.raddabarnen.se.

Scroll to Top