Helsingborgs stad behåller festival

Helsingborgs stad avbryter upphandlingen för Helsingborgsfestivalen. Inget av anbuden uppfyllde stadens kriterier.
– Jag är förvånad över att anbuden var så få och besviken över resultatet, säger näringslivsdirektör Renée Mohlkert.
Konsekvensen är att festivalen förblir i Helsingborgs stads regi 2010.

I våras inledde avdelningen för näringsliv och marknad i Helsingborgs stad en offentlig upphandling av Helsingborgsfestivalen. Syftet med konkurrensutsättningen var att skapa förnyelse i festivalen samt att hitta en mer kostnadseffektiv lösning på arrangemanget. Enligt årets budgetarbete i kommunfullmäktige ska också stadens kostnader för arrangemanget minskas från 3,5 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor för 2010.

I Helsingborgs stads upphandlingsunderlag angavs tydliga kriterier för anbuden. Bland annat skulle intressenterna ge förslag på koncept, organisering och finansiering/ekonomisk konstruktion. Sista anbudsdagen var 11 juli då det visade sig att endast tre bidrag hade kommit in. Efter noga genomläsning och värdering har Helsingborgs stad idag beslutat att avbryta upphandlingen då ingen av anbudsgivarna uppfyllde de formella kriterierna.

I praktiken innebär ställningstagandet att Helsingborgsfestivalen även nästa år kommer att drivas av Helsingborgs stad. Vad som händer därefter är ännu inte avgjort.

– Jag kommer ta frågan vidare till politiken om huvudmannaskapet inför 2011 men innan vi inleder en ny upphandling ska vi analysera orsaken till att anbudsgivarna inte har uppfyllt de formella kraven och vad som ligger bakom årets låga intresse.

Scroll to Top