Håkan Hellström får Orusts stora Taube-Pris

Orusts stora Evert Taubepris är instiftat av Orusts Sparbank och Orust kommun. Det delas nu ut för tredje året i rad och 2013 års pristagare är Håkan Hellström.

Motiveringen är följande:
Det finns många paralleller mellan Evert Taubes och Håkan Hellströms diktning. En är dramaturgin. Texterna inleds med att etablera platsen, presentera personerna för att sedan beskriva händelsen. En annan är att de gärna skriver om platser de är bekanta med.

Liksom Evert, skriver Håkan enkelt och tydligt för att fånga lyssnarens intresse. Kärlek med dess fröjder och våndor är ett mycket närvarande tema i bådas texter. Håkan har i sina alster, precis som Evert, oftast en liten knorr eller finurlig tanke med sina berättelser.

Håkan Hellströms sätt att beskriva dagens värld med sina kärleksfulla och betraktande penseldrag gör honom till en värdig mottagare av Orust Stora Evert Taubepris 2013.

Priset som är instiftat av Orusts Sparbank och Orust kommun, kommer att delas ut på Orustdagen, med ett stänk av Taube, den 15 juni.

Scroll to Top