Generaldirektör för Statens musikverk utsedd

Regeringen har idag beslutat att anställa Stina Westerberg som generaldirektör och chef för Statens musikverk.

Stina Westerberg är idag VD för Stim/Svensk musik, som har till uppgift att dokumentera och informera om upphovsrättsligt skyddad svensk musik. Hon är även styrelseordförande i Export Music Sweden som arbetar med att föra ut den svenska musiken på internationella arenor.

Stina Westerberg är utbildad flöjtist vid Kungliga Musikhögskolan och har arbetat i ett flertal yrkesorkestrar, bland annat Folkoperan, Norrlandsoperan, Stockholms Blåsarsymfoniker, Sveriges Radios Symfoniorkester och Berlins Filharmoniska orkester. Hon har tidigare varit VD för Vadstena-Akademien och har även arbetat inom det privata näringslivet.

Jag är mycket glad att Stina Westerberg med sin omfattande erfarenhet från musiklivet, både som utövande musiker och verksamhetsledare har tackat ja till att leda Statens musikverk. Hon besitter den kompetens och ledarförmåga som behövs och har därtill spännande visioner och ett stort nätverk, både nationellt och internationellt, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Statens musikverk inleder sin verksamhet den 1 maj som den statliga myndigheten för utveckling och stöd till musiklivet. I Statens musikverk kommer verksamheten vid nuvarande Statens musiksamlingar – som har till uppgift att främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv – att ingå.

Statens musikverk ska bidra till utveckling och förnyelse av Sveriges musikliv, skapa förutsättningar för ett rikt musikutbud av hög konstnärlig kvalitet i hela landet men också stödja svensk musik utomlands, fortsätter Lena Adelsohn Liljeroth.

Statens musikverk ska bygga upp en plattform för stöd till levande musik. Denna plattform ska som konstnärlig samarbetspart tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet.

Vid Statens musikverk ska finnas ett konstnärligt råd med åtta ledamöter som har att fatta beslut om stöd till musiklivet och som ska vara rådgivande i strategiska frågor som rör denna bidragsgivning. Regeringen avser att inom ett par veckor fatta beslut om tillsättning av rådet.

Stina Westerberg tillträder befattningen den 1 maj 2011.

Rulla till toppen