Gävle kommun delar ut musikstipendium

Kultur- och fritidsnämndens stipendiekommitté i Gävle kommun har beslutat sig för vilka som delar 2009 års ungdomsmusikstipendier. De tilldelas kantorn Ellen Weiis, musikbibliotekets Maja Agnevik samt Ewa Edin Lindström. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle och uppgår i år till 5 000 kronor var.

Ellen Weiss, Gävle
Är utbildad kantor och arbetar i Hille Församling med fokus på kör i alla åldrar. En ungdomskör bestående av 21 ungdomar i åldrarna 13-19 år ska åka på en körresa till Österrike/Ungern och stipendiet kommer att bekosta ett operabesök för hela kören under den resan.

Maja Agnevik, Gävle
Arbetar på musikbiblioteket och har lång musikalisk erfarenhet. Stipendiet kommer att delfinansiera en skivinspelning kopplad till hennes egna projekt ”Violet Vain” där Maja sjunger, spelar piano/synt/tvärflöjt och framför egenskriven musik.

Ewa Edin Lindström, Hamrångefjärden
Har arbetat i många år inom ABF, Rockskolan i Norrsundet, där hon har hand om studiecirklar för ett trettiotal tjejer i sång. Hon är också engagerad i musik- livet i Norrsundet i övrigt och ger stöd till Hamrångebygdens musikutövande ungdomar.

Scroll to Top