Fria musikgrupper får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar 11,6 miljoner kronor till 163 fria musikgrupper för nästa år. 1,2 miljoner kronor går den här gången till verksamhet som riktar sig till barn, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Kulturrådet har prioriterat ansökningarna utifrån konstnärlig utveckling och förnyelse samt mångfald, regional spridning, jämställdhet samt barn- och ungdomars perspektiv. Exempel på grupper som får verksamhetsbidrag för första gången är The Radio Dept., Teresa Indebetou Band och Konatus.

Kulturrådet konstaterar att andelen musiker som är kvinnor har ökat märkbart med fyra procent på ett år till 29 procent. Även kvinnors andel av konstnärlig ledning har ökat med 2 procent, från 29 till 31 procent.

Läs hela listan med beviljade bidrag

Scroll to Top