Fredrik Lindegren projektledare för kulturhuvudstad Umeå

umea

Fredrik Lindegren, kulturchef i Umeå och fram till i dag projektledare för Umeås kulturhuvudstadssatsning, kommer att utses till konstnärlig ledare för Umeå 2014. Den engelska titeln är artistic director och rollen innebär att Fredrik Lindegren lite förenklat blir general för Umeå 2014.

Det formella beslutet fattas av kommunstyrelsen nästa vecka, men ett enigt arbetsutskott har förordat Lindegren till jobbet. Beslutet innebär att Umeå tar ett viktigt steg i processen att bygga upp den organisation som ska genomföra kulturhuvudstadsåret 2014.

– Det är spännande jobb och både en utmaning och ett fint förtroende, säger Fredrik Lindegren.

Kombinerar två roller
Lindegren, som i Umeå och Västerbotten är en välkänd teaterprofil, utsågs till projektledare för Umeås kulturhuvudstadsarbete våren 2006. En tid senare tillträdde han tjänsten som kulturchef i Umeå kommun. Han har kombinerat de två rollerna under de år projektet pågått och han kommer också att fortsätta vara kulturchef vid sidan av uppdraget som konstnärlig ledare för Umeå 2014.

– Vi kommer att bemanna upp både kulturförvaltningen och 2014-organisationen på ett sätt som gör det möjligt att kombinera de båda rollerna på ett bra sätt, berättar Fredrik Lindegren.
Organisationen för Umeå 2014 kommer att byggas upp successivt. Inriktningen är att bygga vidare på det lokala engagemanget. Europeiska nätverk blir viktiga, inte minst i arbetet med att utveckla den europeiska dimensionen.

– Vi ska inte bygga en helt ny extern organisation. Istället kommer vi att bygga vidare på de kompetenser vi har i Umeå. Kompetens, engagemang och kunskap ska finnas kvar även efter 2015, avslutar Fredrik Lindegren.

Scroll to Top