Fortsatt tufft för kulturarbetare

Vikande arbetsmarknad, färre lediga arbeten och fler arbetslösa kulturarbetare. Så ser arbetsmarknaden ut för landets kulturarbetare. Antalet arbetslösa inom Arbetsförmedlingen Kultur var i juli 2 764 personer och antalet kvarstående arbetssökande 9 664.

– Med en svag arbetsmarknad och en prognos som pekar nedåt resten av året får de arbetsmarknadspolitiska insatserna direkt stor betydelse för den enskilde och på lite mer längre sikt också för arbetsgivarna, säger Birgitta Johansson, chef på Arbetsförmedlingen Kultur.

– Möjligheten att kunna behålla yrkeskompetens och vara uppdaterad i sin bransch är viktig. Ur ett arbetsgivarperspektiv är tillgången på kompetent arbetskraft när konjunkturen vänder, en förutsättning för en positiv utveckling

– Antalet som erhåller Arbetspraktik och Praktisk kompetensutveckling ökar successivt och det ger arbetssökande en bra möjlighet att behålla kompetens och kontakt med arbetslivet inom områden som stämmer överens med deras erfarenhet och utbildning, avslutar Birgitta Johansson.

Trots den svaga arbetsmarknaden finns det arbeten att söka och 588 personer fick jobb under juli, vilket är 85 färre än motsvarande månad föregående år.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i juli 2009

* Under juli månad minskade antalet nyanmälda lediga platser med 57,9 procent, från 121 i juli 2008 till 51 i juli i år. Antalet arbetslösa ökade med 22,2 procent, ifrån 2 261 till 2 764, jämfört med samma månad förra året. Antalet långtidsarbetslösa var i juli 2009640 personer vilket är en ökning med 47,8 procent jämfört med juli förra året.

* Sökande i program med aktivitetsstöd ökade med 36,1 procent i jämförelse med juli 2008 och uppgick till 943 personer. Helt dominerande i denna grupp är antalet personer i Jobb- och utvecklingsgarantin som har ökat med 35 procent och uppgick i juli till 667 st. Sökande som har arbete med stöd har minskat med ca 47 procent jämfört med samma månad förra året och var i juli 248 personer. Antalet personer som har Nystartsjobb uppgick i juli till 200, en ökning med 68,1 procent sedan juli förra året.

* Deltidsanställning och tillfällig timanställning har för arbetssökande vid Arbetsförmedlingen Kultur minskat med cirka 10 procent jämfört samma månad 2008.

* Antalet ombytessökande (sökande med fast anställning) har på ett år ökat med 14,7 procent och uppgick i juli 2009 till 1 646 st.

Scroll to Top