Första Yngve Åkerberg-stipendiaten utsedd

Trumslagaren och medlemmen i Musikerförbundet Gunnar Petersson har tilldelats det första Yngve Åkerberg-stipendiet.

Detta tack vare Gunnars insatser och arbete för tillkomsten av Musikalliansen.

– Det är med stor glädje jag har äran att gratulera Gunnar Petersson till Yngve Åkerberg-stipendiet för de insatser han gjort för tillkomsten av Musikalliansen, helt i Yngve Åkerbergs anda, kommenterar Musikerförbundets ordförande Jan Granvik.

1999 läste Gunnar en artikel i om en ny anställningsform för skådespelare i en så kallad Teaterallians och detta gav honom en idé. Med frilansmusikers mycket trängda och utsatta position i åtanke började Gunnar skissa på en ny anställningsform för frilansmusiker, där musiker skulle anställas av en statlig arbetsgivare – en Musikallians.

– Jag kontaktade under 2001 Musikerförbundet och presenterade min idé. Förbundet hjälpte mig med kontakta den dåvarande kulturministern, Marita Ulvskog, berättar Gunnar.

– Jag hade vid det laget arbetat med min allians-idé under två år, och presenterade mitt förslag så ingående att kulturministern blev positivt intresserad.

– Vid detta tillfälle fick jag också möjlighet att träffa Yngve Åkerberg, som också närvarade vid ett senare besök på kulturdepartementet.

Gunnar Petersson tilldelas stipendiet, om 5 000 kronor, med motiveringen:

”För Gunnar Peterssons insatser och arbete för tillkomsten av Musikalliansen. Ett gediget arbete genomfört helt i Yngve Åkerbergs anda.”

YNGVE ÅKERBERG

Yngve Åkerberg var en unik profil i det svenska musiklivet och under många år verksam som musiker, upphovsrättsexpert och organisationsledare.

Som musiker var han som kontrabasist medlem i det legendariska Nalenbandet som under ledning av Arne Domnérus rönte stora framgångar både nationellt och internationellt. Bandet anses av många vara Sveriges genom tiderna främsta jazzorkester.

Han var även basist i Radioorkestern under många år.

Yngve var verksam som förbundsordförande i Musikerförbundet, ordförande i Copyswede och senare som en mycket energisk och kunnig vd för Sami. Yngve var också en internationellt känd upphovsrättsexpert som gjorde stora insatser för att förbättra de utövade konstnärernas rättigheter i ett internationellt upphovsrättsperspektiv.

Under de sista åren arbetade Yngve för Musikerförbundets ledningsgrupp som förbundssekreterare med ett stort arbetsfält.

Yngve arbetade in i det sista och fick 2007 uppleva sin 80-årsdag. Han avled senare samma år efter en kort tids sjukdom.

Scroll to Top