Förändringar på SAMI

sami-loggaSAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) fortsätter att genomföra stora förändringar för att förbättra sin ekonomi, bl a flytt till nya lokaler och nedläggning av förlustverksamheten vid Stora Teatern i Göteborg.

Åtgärderna effektiviserar verksamheten och gör att SAMI kan fortsätta att minska sina kostnader. I och med flytten till mer kostnadseffektiva lokaler kan man för närvarande inte bedriva någon studio- och replokalsverksamhet, vilket har lett till minskad arbetsbelastning. Som en följd av detta och nedläggningen av verksamheten på Storan i Göteborg, har SAMI lagt varsel om borttagning av sju tjänster.

SAMI har de senaste åren genomfört ett stort saneringsarbete för att komma tillrätta med ekonomiska missförhållanden: ”Det här är en naturlig följd av det arbetet. Och trots att det känns ledsamt för alla inblandade, så är det tydligt att vi är på rätt väg. Vi kan nu betala ut mer än någonsin till våra musiker” säger Stefan Lagrell, VD för SAMI.

Scroll to Top