Folkpartiet lovar nytt operahus till Stockholm

Svensk Scenkonst arrangerar kulturpolitiska utfrågningar dagligen i Almedalen:

Vid tisdagens kulturpolitiska utfrågning av Christer Nylander (FP) i Almedalen lovade Folkpartiet att arbeta för att Stockholm får ett nytt opera- eller scenkonsthus.

Vid utfrågningen, som arrangerades av branschorganisationen Svensk Scenkonst, lovade Christer Nylander, Folkpartiets talesperson i kulturfrågor att:

-Stockholm ska få ett nytt scenkonsthus. Folkpartiet vill arbeta för en lösning där regeringen genom samtal med näringslivet och andra aktörer hittar en gemensam finansiering för ett scenkonst- eller operahus.

-lösa pensionsfrågan. Christer Nylander ser inga hinder för att man under kommande mandatperiod kan genomföra utredarens förslag till ett nytt pensionssystem för scenkonstbranschen.

-inkomstgarantin för konstnärer ska tas bort och istället ska fler långtidsstipendier införas. I samband med detta ska mer pengar tillföras.

-mer pengar till kulturen. Om Folkpartiet får bestämma ska kulturen få mer pengar under nästa mandatperiod.

-de tre allianserna, musik, dans och teater, ska tillföras mer resurser så att de kan utökas.

-återinföra fri entré på museerna. Folkpartiet har dock inte med sig Alliansen i denna fråga.

Enligt Christer Nylander står Folkpartiet bakom regionaliseringen, men man vill utvärdera de fem första regionerna, bland annat på parametrarna kvalitet, de nationella målen och armlängds avstånd, innan fler hoppar på tåget. På frågan om Stockholm ska in i modellen svarar Christer Nylander svävande att han inte vill ha något slutdatum för när regionaliseringen ska vara genomförd.

Folkpartiet vill dessutom utvärdera Skapande skola. Kvalitet och professionalitet är två viktiga aspekter. Kvalitet är något Christer Nylander pratar mycket om. Han vill att kvalitetsaspekten ska vara styrande i alla sammanhang, kvaliteten ska utvärderas av olika sakkunniga, och att den nya analysmyndigheten ska ha uppdraget att analysera detta.

Christer Nylander tycker att det ska bli svårare att komma in på de konstnärliga utbildningarna, på så sätt tror han att de som kommer ut lättare kan få jobb. Folkpartiet vill också skapa förutsättningar för kompetensutveckling av cheferna inom kultursektorn. Hur det ska finansieras vet Christer Nylander inte, han är medveten om att Folkpartiet har ett ambitiöst kulturpolitiskt program och att allt inte har täckning i budgeten på några års sikt.

Enligt Christer Nylander är Folkpartiet det alliansparti som har den mest ambitiösa kulturpolitiken och han tycker därför att ministerposten borde vara deras om alliansen vinner valet. På frågan om det är han eller någon annan som ska ha posten svarar han mindre tydligt.

Scroll to Top