Fler kvinnor samarbetar med tonsättare

Britta Byström, Benjamin Staern och Paula af Malmborg Ward är några av dem som nu får bidrag från Kulturrådet för samarbete med tonsättare. I år är andelen kvinnor som sökt tonsättarstöd större än förra året, 35 procent jämfört med 26 procent. Det är också större andel kvinnor som beviljats stöd.

Det är glädjande att utvecklingen går åt rätt håll och att många tonsättare som är kvinnor nu uppmärksammas, säger Åsa Westman, ordförande i Kulturrådets referensgrupp.

Totalt har 5,2 miljoner kronor delats ut till 58 samarbeten med tonsättare över hela landet.
NorrlandsOperan, Pärlor för svin och Magma Dans är några exempel på institutioner och organisationer som beviljats bidrag.

Vi har en bra spridning den här gången, säger Åsa Westman. Att vi har många samarbeten institutionerna emellan gör att verken inte bara uppförs på ett ställe utan det ges fler speltillfällen på olika platser.

Syftet med bidraget är att göra det möjligt för fria grupper och regionala scenkonstinstitutioner att beställa nya verk och anställa tonsättare. Bidraget ska stimulera konstnärlig utveckling och förnyelse.

Hela listan på beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag.

Scroll to Top