Eurovision Song Contest miljöcertifieras

Det ska vara hållbart, etiskt, konkret och mätbart. Malmö stads arbete med Eurovision Song Contest ska miljöcertifieras enligt samma standard som OS i London: ISO 20121.

Detta innebär rent praktiskt att Malmö stad arbetar för att öka medvetenheten kring frågan och ställer tydliga miljö- och etiska krav för mat och dryck, transporter, avfall och energi. I de arrangemang vi anordnar från Malmö stads sida, ska våra leverantörer och samarbetspartners följa vår hållbarhetspolicy, säger Susanna Winblad, projektledare för Malmö stads miljöarbete i ESC.

Det gäller att skapa ett hållbarhetstänkande i alla led. Genom att miljöcertifiera arbetet kring ett evenemang sätts det upp mätbara krav som går att följa upp och som verksamheter kan certifiera sig mot. Det är arrangören som certifieras, inte själva arrangemanget.

Våra mål ska vara möjliga att uppnå och arbetet ska vara så konkret som möjligt. Vi uppmuntrar självklart till kollektivt åkande och så långt det går satsar vi på material som går att återvinna. Fräscht kranvatten ska marknadsföras framför buteljerat vatten, säger Karin Karlsson, Malmö stads projektledare för ESC.

Malmö stads arbete ska i sin tur granskas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som gör revisionen för ISO-standarden.

Scroll to Top