PopCatcher genomför nyemission

Musikteknikföretaget PopCatcher har genomfört en emission, företrädesvis riktad till tidigare aktieägare. Emissionsbeloppet på 5,0 Mkr blev övertecknat. ”Utfallet av emissionen visar att bolagets aktieägare har en stark tilltro till företagets strategi och potential. Vi har redan idag vår tekniska lösning installerad i ett flertal olika produkter, en starkt bidragande orsak till att emissionen blev övertecknad …

PopCatcher genomför nyemission Read More »