Dags att söka Bob Kelly Musikstipendium 2010

Varje år delar föreningen Levande Musik i Göteborg tillsammans med Bob Kelly AB ut ett musikstipendium á 10.000 kronor. Stipendiet kan sökas av enskild person eller grupp, som med framgång är professionellt verksam inom genren nutida konstmusik. Sökanden får gärna ha en gränsöverskridande inriktning. Stipendienämnden söker en kreativ initiativtagare, som genom olika samarbeten vill hitta …

Dags att söka Bob Kelly Musikstipendium 2010 Read More »