Kungliga Musikaliska Akademien

Musikaliska akademien efterlyser konsekvensutredning från Musikverkets generaldirektör

I en skrivelse till Statens Musikverk efterlyser Kungl. Musikaliska akademien en konsekvensanalys av neddragningarna inom Musik- och Teaterbiblioteket. Akademien, som tidigare varit huvudman för biblioteket, ifrågasätter uttalandet att man kan uppnå de påstådda samordningsvinsterna genom att kraftigt minska bibliotekets personal. Färre personer med specialkompetens ska nu utföra fler uppgifter än tidigare, samtidigt som verkets generaldirektör …

Musikaliska akademien efterlyser konsekvensutredning från Musikverkets generaldirektör Read More »

Kungliga Musikaliska Akademien kommenterar musikplattformen

Det finns ett stort behov av en fristående nationell organisation för att det fria musiklivet ska kunna fungera och utvecklas men inrättandet av ett Statens musikverk är inte rätt lösning enligt Kungl. Musikaliska Akademien. I sitt remissyttrande över utredningen I samspel med musiklivet lämnar Akademien istället ett motförslag i form av en försöksverksamhet styrd av …

Kungliga Musikaliska Akademien kommenterar musikplattformen Read More »

Martin Fröst tilldelas interpretpris

Han är en trollkarl på sitt instrument. Karismatisk och orädd, vare sig det gäller klassisk repertoar eller nyskriven musik, ger han sig i kast med att förnya konsertformen och ständigt överraska publiken. Nu tilldelas klarinettvirtuosen Martin Fröst Kungl. Musikaliska Akademiens Interpretpris 2009. Han har ”som solist, kammarmusiker, utforskare och presentatör av både ny och traditionell …

Martin Fröst tilldelas interpretpris Read More »

Kungliga Musikaliska Akademien delar ut jazzpris

Saxofonisten, storbandsledaren och kompositören Bernt Rosengren får Kungl. Musikaliska Akademiens Jazzpris 2009. Priset är på 100 000 kr och delas ut av H. M. Konungen vid Akademiens Högtidssammankomst den 30 november. Ända sedan slutet av 50-talet har Bernt Rosengren varit en självklar centralgestalt inom svensk jazz. Det inflytande han har haft på generationer av jazzmusiker …

Kungliga Musikaliska Akademien delar ut jazzpris Read More »

Tio nya ledamöter i Kungliga Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien har valt in tio nya ledamöter. De fyra svenska är Thomas Anderberg, docent i filosofi och musikskribent; Carl-Axel Dominique, pianist; Mats Edén, riksspelman samt violinisten Tale Olsson. De sex utländska ledamöterna är cellisten Truls Mørk (Norge), violinisten Irvine Arditti, (England), pianisten Grigory Sokolov (Ryssland); tonsättarna Brian Ferneyhough (England) och Wolfgang Rihm (Tyskland), …

Tio nya ledamöter i Kungliga Musikaliska Akademien Read More »

Kungliga Musikaliska Akademien sågar Kulturutredningen

I sitt remissyttrande över Kulturutredningen konstaterar Kungl. Musikaliska Akademien att utredningen i de flesta avseenden är en besvikelse. Utredningen är en ren tjänstemannaprodukt som helt saknar ett konstnärligt perspektiv. Utan en konst- och konstnärspolitik saknar utredningen mening. Konstnärerna och deras villkor berörs endas flyktigt. Istället dominerar ett marknadsinriktat nyttoperspektiv där konstnärerna betraktas som ett redskap …

Kungliga Musikaliska Akademien sågar Kulturutredningen Read More »

Rulla till toppen