kulturpolitik

Svensk Musik och Stim ger remissvar på Kulturutredningen

Svensk Musik och Stim, musikskaparnas organisation, har inlämnat ett gemensamt yttrande på Kulturutredningens betänkande. Man anser att de föreslagna målen på musikområdet måste kompletteras med kvalitetsaspekter och med mål om kulturell förnyelse. – Kulturpolitiken måste vara långsiktig och stabil för att kulturen ska kunna gro, utvecklas och växa, säger Roland Sandberg, chef för Svensk Musik. …

Svensk Musik och Stim ger remissvar på Kulturutredningen Read More »

Kulturutredningen kritiseras ytterligare

Skuggutredningens tankesmedja Det Osynliga går i sitt remissvar hårt åt kulturutredningen som presenterades i februari. Förslagen och resonemangen i utredningen är dåligt underbyggda, och ibland undrar man om utredarna riktigt insett följden av sina egna förslag. Kulturutredarna säger sig värna ett medborgarperspektiv, men förespråkar i själva verket ett marknadsperspektiv. En marknad utan kunskap eller mothugg …

Kulturutredningen kritiseras ytterligare Read More »

Kungliga Musikaliska Akademien sågar Kulturutredningen

I sitt remissyttrande över Kulturutredningen konstaterar Kungl. Musikaliska Akademien att utredningen i de flesta avseenden är en besvikelse. Utredningen är en ren tjänstemannaprodukt som helt saknar ett konstnärligt perspektiv. Utan en konst- och konstnärspolitik saknar utredningen mening. Konstnärerna och deras villkor berörs endas flyktigt. Istället dominerar ett marknadsinriktat nyttoperspektiv där konstnärerna betraktas som ett redskap …

Kungliga Musikaliska Akademien sågar Kulturutredningen Read More »

Rulla till toppen