kulturpolitik

Fria musikgrupper får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar 11,6 miljoner kronor till 163 fria musikgrupper för nästa år. 1,2 miljoner kronor går den här gången till verksamhet som riktar sig till barn, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Kulturrådet har prioriterat ansökningarna utifrån konstnärlig utveckling och förnyelse samt mångfald, regional spridning, jämställdhet samt barn- och ungdomars perspektiv. Exempel på …

Fria musikgrupper får stöd av Kulturrådet Read More »

Statens Musikverk öppnar 1 maj

Idag beslutade regeringen om ändring av regeringens tidigare beslut om uppdrag till Statens musiksamlingar, samt som följd av detta även om ändring av regeringens beslut om avveckling av Stiftelsen Svenska Rikskonserter och överföring av viss verksamhet till Statens musiksamlingar. Besluten innebär att inordnandet av musikplattformen, EMS och Caprice flyttas fram från den 1 jan 2011 …

Statens Musikverk öppnar 1 maj Read More »

Kd vill sänka dansbandsmomsen

Svensk Scenkonst arrangerar kulturpolitiska utfrågningar dagligen i Almedalen: Vid fredagens kulturpolitiska utfrågning av Dan Kihlström (kd) i Almedalen lovade Kristdemokraterna att öka kulturbudgeten och sänka dansbandsmomsen. Kristdemokraterna vill: -öka kulturbudgeten -införa ett kulturlyft, liknande idrottslyftet -genomföra utredarens förslag om ett nytt pensionssystem för scenkonsten -att hela landet, även Stockholm, ska med i regionaliseringen utan utvärdering …

Kd vill sänka dansbandsmomsen Read More »

Musikplattform inrättas nästa år

Regeringen har idag uppdragit åt Statens musiksamlingar att inrätta en ny plattform för stöd till musiklivet i hela landet. Plattformen ska vara inrättad den 1 januari 2011 för att därefter successivt utvecklas. Plattformen ska vara en resurs för musiklivet och samordna och hjälpa till genom att t.ex. förmedla kontakter eller bistå med ekonomiska resurser i …

Musikplattform inrättas nästa år Read More »

Kulturrådet har kartlagt kultursponsring

Skattereglerna bör bli enklare för dem som vill stödja kulturen. Det visar Kulturrådet i en rapport som lämnas till regeringen på skärtorsdagen. – Regeringen vill komplettera det offentliga kulturstödet med bidrag från företag, organisationer och mecenater, förklarar Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Det är viktigt att Sverige behåller tätpositionen i EU när det gäller kulturen och …

Kulturrådet har kartlagt kultursponsring Read More »

Kulturministern mottar Musikplattformen

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har idag tagit emot betänkandet I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12) av Musikplattformsutredningen. Musikplattformsutredningen tillsattes av regeringen den 29 oktober 2009 och arbetet har letts av Eric Sjöström, chef för Kulturhuset i Stockholm. – Jag har idag tagit emot utredningen och ser fram emot …

Kulturministern mottar Musikplattformen Read More »

3,8 miljoner kronor till svenska skivbolag

Anna von Hausswolff och Göteborgsoperans orkester är exempel artister vars skivor nu får produktionsstöd. Kulturrådet fördelar drygt 3,8 miljoner kronor i produktions- och marknadsstöd till 63 produktioner på 44 olika skivbolag. Kulturrådet prioriterar också några produktioner som vänder sig till en barn- och ungdomspublik, det gäller bland andra artisterna Kråkan och Busarna och duon Morfar …

3,8 miljoner kronor till svenska skivbolag Read More »

Ny plattform för musiken ska utredas

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska föreslå hur ny nationell plattform för musiken ska utformas. Direktiven bygger på regeringens förslag i kulturpropositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3). Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm, blir utredare. I hans uppdrag ligger att föreslå den närmare utformningen …

Ny plattform för musiken ska utredas Read More »

Rikskonserter och Caprice drabbas av kulturpropositionen

I måndags presenterade kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth den nya kulturpropositionen från regeringen. I innehållet märks i musikväg framför allt att organisationen Rikskonserter kommer att bantas kraftigt och slås samman med Statens Musiksamlingar i en ny ännu ej namngiven institution samt att utgivningen från skivbolaget Caprice Records upphör helt och hållet. Björn W Stålne, direktör vid …

Rikskonserter och Caprice drabbas av kulturpropositionen Read More »

Rulla till toppen