Norskt upprop för upphovsrätten

Hittills har över 300 norska musiker och artister skrivit under ett upprop som en motreaktion på partierna Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt och Venstres uttalande gällande illegal fildelning. Uppropet har skett på initiativ av författaren, musikern och skivproducenten Erik Honoré. Läs om uppropet här.