Ensemble 1700 till Early Music LIVE! på lördag

Lördagen den 2:e maj kl 15.00 presenteras Early Music LIVE!s grande finale med Ensemble 1700 under ledning av den dynamiske cembalisten Göran Karlsson. Med hemvist i Sydsverige profilerar sig Ensemble 1700 som ”Sveriges nyaste och hetaste barockorkester” – givetvis på tidstrogna instrument. Plats: Nybrokajen 11. Under 1700-talet användes begreppet ”concerto” flitigt och på väldigt olika …

Ensemble 1700 till Early Music LIVE! på lördag Read More »