Doktorsavhandling om hårdrockare

Praktiker, strategier och argument visar på en tydlig medvetenhet om den individuella identiteten i subkulturella sammanhang. Örebroforskaren Susanna Larsson har i sin doktorsavhandling i sociologi forskat om hur unga vuxna konstruerar sin identitet i hårdrockssubkulturen. – Det mest intressanta forskningsresultatet är att individer konstruerar och framförhandlar sin subkulturella identitet med hjälp av specifika argument. Dessa …

Doktorsavhandling om hårdrockare Read More »