Digital agenda för musiken

Av Redaktionen
0 Kommentarer
Jun 5th, 2013

Rundabordssamtalet Digital Agenda for Music at House of Sweden. Foto: Kjell Holmstrand.

Under 2013 har både Sveriges och EU:s digitala agendor tagit fart. Bland annat handlar det om tillgänglighets- och licensieringsfrågor, en digital inre marknad i Europa och ett nytt EU-direktiv för upphovsrättssällskap.

SKAP:s initiativ Digital agenda för musiken har under våren väckt stort intresse och skapat flera samarbeten mellan aktörer i digitaliseringen, både i Sverige och internationellt, säger Alfons Karabuda, SKAP:s ordförande.

Den 2-3 juni arrangerade SKAP tillsammans med Sveriges ambassad i Washington ett tvådagarsevent, Digital Agenda for Music at House of Sweden. Syftet med arrangemanget, som hölls i direkt anslutning till World Creators Summit 2013, var att nå ut med det svenska initiativet utanför Europa och bidra till gobal samverkan bland digitaliseringens aktörer.

Till House of Sweden i Washington bjöds en rad sådana aktörer, som New Music USA, DDEX och BitTorrent, dels till en nätverksträff med konsert, dels till ett rundabordssamtal med fokus på den digitala utvecklingen på musikens område. Totalt anmälde sig ett drygt hundratal till de båda evenemangen, från musiklivet, politiken och digitala tjänsteentreprenörer. Under nätverksträffen spelade de svenska akterna Little Children och Axelsson & Nilsson Duo.

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda, som också är ordförande i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance, inledde rundabordssamtalet med att presentera initiativet Digital agenda för musiken och den rapport om konstnärliga rättigheter som FN:s råd för mänskliga rättigheter nyligen offentliggjort. De därpå följande diskussionerna tog utgångspunkt i redogörelser från ECSA och MCNA, Music Creators North America, om aktuella frågor i EU och Nordamerika på digitaliseringens område.

SKAP deltar närmast i EU-kommissionens Digital Agenda Assembly 2013 i Dublin 19-20 juni och arrangerar den 28 november en internationell konferens på temat Digital agenda för musiken i Stockholm.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Jun 1st, 2013

Foto: House of Sweden

Den 2-3 juni arrangerar SKAP tillsammans med Sveriges ambassad i Washington eventet Digital Agenda for Music at House of Sweden. Europeiska och nordamerikanska musikskaparorganisationer, som sammantaget företräder musikskapare i ett trettiotal länder, möter företrädare för musikbranschen, politiken och digitala tjänsteföretag.

I samband med World Creator Summit 2013 tar SKAP initiativet Digital agenda för musiken till Washington den 2-3 juni.

Digital agenda för musiken vill göra det möjligt för musikskapare att diskutera såväl konstnärliga som yrkesmässiga utmaningar och visioner med digitala tjänsteföretag och politiker för att tillsammans möta framtiden, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

Digital Agenda for Music at House of Sweden inleds söndag den 2 juni med en konsert med de svenska akterna Little Children och Axelsson & Nilsson Duo. Musikskapare och beslutsfattare i politiken, digitala tjänsteföretag och musikbranschen får i samband med konserten möjlighet att nätverka med varandra. Konserten arrangeras av SKAP, FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och Sveriges ambassad i Washington.

Måndag 3 juni hålls ett rundabordssamtal som tar upp den pågående politiska, juridiska och marknadsmässiga digitala utvecklingen i EU och Nordamerika. Musikens framtid i en digital, global miljö formas snabbt.

De politiska digitala agendorna i Europa och Nordamerika kommer att påverka digitala musikmarknader, utvecklingen av nya digitala tjänster och villkoren som musikskapare arbetar under. Samtidigt bidrar musikskapare och deras organisationer till den digitala utvecklingen genom initiativ som GRD, Global Repertoire Database.

Vi behöver lyfta fram innehållets värde för den digitala ekonomin, men också vikten av att ta ställning för den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor. Vi vill se dialog och samarbete mellan musik, teknik och politik, säger Alfons Karabuda.

Alfons Karabuda inleder rundabordssamtalet med en presentation av SKAP:s initiativ Digital agenda för musiken. Karabuda presenterar också FN:s nyligen publicerade första rapport om konstnärliga rättigheter. De följande diskussionerna leds av Patrick Ager, generalsekreterare ECSA – European Composer & Songwriter Alliance, och Rick Carnes, ordförande SGA – Songwriters Guild of America.

SKAP:s initiativ Digital agenda för musiken
SKAP lanserade vid årsskiftet initiativet Digital agenda för musiken i syfte att möta de utmaningar digitaliseringen och EU:s digitala agenda medför, genom att skapa plattformar för dialog och samarbete mellan musik, politik och digitala tjänsteföretag. Digital agenda för musiken lyfter innehållets värde för den digitala ekonomin och behovet av fokus på den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Feb 4th, 2013

Under 2013 tar EU:s digitala agenda fart. På programmet står bland annat ett nytt direktiv för upphovsrättssällskap och skapandet av en digital inre marknad i Europa. SKAP inleder idag Digital agenda för musiken med EU-kommissionens branschsamtal.

Idag lanserar SKAP Digital agenda för musiken. Syftet är att bidra till de digitala agendorna i EU och Sverige, till exempel genom de branschsamtal, Licenses for Europe, EU-kommissionen just idag startat i Bryssel.

Med Digital agenda för musiken vill vi lyfta fram innehållets värde för den digitala ekonomin, vikten av fokus på den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor, och behovet av dialog och samarbete mellan musik, teknik och politik, säger Alfons Karabuda.

SKAP har länge fört en dialog med EU-kommissionen kring digitaliseringen. De branschsamtal som nu tar sin start handlar bland annat om att göra musik, film och tv tillgängligt oberoende av geografiska gränser och om licensiering för småskalig användning.

SKAP arbetar för en ökad tillgänglighet genom nya former av licensiering. Från svenskt håll ligger vi i framkant på det området. Flera projekt pågår inom Stim och vi är tillsammans drivande i GRD, Global Repertoire Database, som kommer att bli ett centralt verktyg i arbetet att skapa nya digitala marknader, säger Alfons Karabuda.

SKAP är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1000 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder medlemsservice och är huvudman i Stim.

SKAP är också ordförande i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och Music Creators North America nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 30 länder.

...