David Eugene Edwards till Sverige

När man hör David Eugene Edwards framföra sina apokalyptiska hymner är det lätt att göra sig skyldig till en av de sju dödssynderna; hans starka tro och övertygelse om att Den Helige Anden är den absoluta sanningen gör dig avundsjuk. Men det är inte innehållet utan snarare att han kan tro så starkt och förmedla …

David Eugene Edwards till Sverige Read More »