Boy 8-Bit till Stockholm i oktober

Ingen idé att spilla tid på att poängtera att musiken inte är 8-bit, no-bit eller legobit; bloghouse, loghouse… epiteten är förgängliga men att Boy 8-Bit står i husets epicentrum går inte att förneka. Denne unge anglikan, Dave Morris i födelseattestet, står just nu för en av de mer intressanta grenarna av house/dansscenen. Gotisk dancepunk i …

Boy 8-Bit till Stockholm i oktober Read More »