arbetsmarknaden

Fortsatt tufft för kulturarbetare nästa år

I slutet av 2010 väntas 3 000 personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur vara arbetslösa samtidigt som drygt 2 000 deltar i program med aktivitetsstöd. Det är en fördubbling på två vår. Arbetslösheten drabbar Arbetsförmedlingen Kulturs stora yrkesgrupper som skådespelare, musiker, journalister och konstnärer. Alla åldrar kommer att drabbas av ökad arbetslöshet, men det …

Fortsatt tufft för kulturarbetare nästa år Read More »

Fortsatt tufft för kulturarbetare

Vikande arbetsmarknad, färre lediga arbeten och fler arbetslösa kulturarbetare. Så ser arbetsmarknaden ut för landets kulturarbetare. Antalet arbetslösa inom Arbetsförmedlingen Kultur var i juli 2 764 personer och antalet kvarstående arbetssökande 9 664. – Med en svag arbetsmarknad och en prognos som pekar nedåt resten av året får de arbetsmarknadspolitiska insatserna direkt stor betydelse för …

Fortsatt tufft för kulturarbetare Read More »

Rulla till toppen