Anna Larsson tilldelas Kungliga Musikaliska Akademiens Internetpris

”Anna Larsson tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Interpretpris för sin stilsäkra och fantasirika förmåga att inom vitt skilda områden – från barock till vår tids musik – uttrycka maximal känsla och inlevelse. Med sin varma, kongeniala altröst öppnar hon för klangbottnar och dimensioner av oanat slag.” Roller som Waltraute, Orfeus, Fricka och Delila – men främst …

Anna Larsson tilldelas Kungliga Musikaliska Akademiens Internetpris Read More »