Ericsson Globe släcktes ner igår

Även i år deltog Stockholm Globe Arenas i den globala kampanjen Earth Hour för att visa vårt stöd för de viktiga klimat- och energifrågorna.

Igår mellan 20.30 och 21.30 släcktes fasadbelysningen på Ericsson Globe och all annan belysning i området som inte äventyrar säkerheten. Det är tredje året som Stockholms landmärke, Ericsson Globe blir svart. Detta kunde beskådas från stora delar av staden.

Under året som har gått har Stockholm Globe Arenas intensifierat arbetet med miljöfrågorna. 2010 presenterade koncernen AEG, som första bolag i sin bransch, en global miljöplan för hur AEG som företag ska agera mer ansvarsfullt och bidra till en hållbar utveckling. AEG 1Earth är en omfattande miljöplan med definierade prioriteringar, mätbara mål och tydlig uppföljning. Här finns också beskrivning av de projekt som genomförs i syfte att minska energi- och vattenförbrukning samt minska avfall i arenorna.

I arenorna i Stockholm har det genomförts ett antal projekt under året. Bland annat har förrådslogistiken effektiviserats som har medfört en minskad dieselförbrukning med hela 40 procent. All vår sophantering återvinns, t.ex hushållssopor går som förbränning till Fortums fjärrvärme. Hovets solpaneler genererar ungefär 50 MWh om året, det kan jämföras med en normal förbrukning för 2 villor i Sverige och täcker energiförbrukningen för vår fasadbelysning på Ericsson Globe.

Rulla till toppen