Ensemble 1700 till Early Music LIVE! på lördag

ensemble-1700

Lördagen den 2:e maj kl 15.00 presenteras Early Music LIVE!s grande finale med Ensemble 1700 under ledning av den dynamiske cembalisten Göran Karlsson. Med hemvist i Sydsverige profilerar sig Ensemble 1700 som ”Sveriges nyaste och hetaste barockorkester” – givetvis på tidstrogna instrument. Plats: Nybrokajen 11.

Under 1700-talet användes begreppet ”concerto” flitigt och på väldigt olika sätt. Ensemblen ger ett axplock av olika typer ”concerti” där några av ensemblens egna musiker framträder som solister. Musik av Bach, Albinoni, Vivaldi, Corelli och Telemann.

Early Music LIVE! arrangeras av Stockholm Early Music Festival i samarbete med Länsmusiken i Stockholm, MAIS, Nybrokajen 11 och Rikskonserter.

Scroll to Top