EMI Music Nordic satsar på musiklicensiering

emi-music-nordic

I syfte att tillgängliggöra sin gedigna katalog och möta den kraftigt ökande efterfrågan på inspelad musik satsar nu EMI Music Nordic på synkronisering och licensiering.

Genom att Eva Hällefors, baserad i Stockholm men med Norden som arbetsområde, nu lämnar marknadsavdelningen och tillträder en nyskapad roll som ansvarig för synkronisering och licensiering är målet att erbjuda en skräddarsydd service till ledande aktörer inom film, reklam, spel och media.

”Vi ser en stor samstämmighet bland ledande Nordiska konsumentvarumärken om att musiken har ett stort värde, vilket alla också är ense om kommer att öka framöver”, säger Paul Stuart, kommersiellt ansvarig på EMI Music Nordic.

”En betydande del använder dock en liten del av sina marknadsföringsbudgetar till musik, vilket kan tyckas märkligt. En förklaring som ofta ges är att musik anses komplext och svårhanterligt, inte minst rättighetsmässigt. Genom att lyfta in Eva, med sin erfarenhet och musikkännedom, avser vi att förenkla för dessa aktörer så att den inneboende styrkan i EMIs musik kommer till sin fulla rätt och används ännu bredare i reklam, spel och film”, fortsätter Paul.

Eva kommer närmast från en tjänst som Nordiskt exploateringsansvarig. Efter 5 års universitetsstudier arbetade hon inom webb- och reklambranschen och bl a på Svensk Filmindustri (SF). 1995 började Eva på Virgin Records (numera del av EMI) där hon bl.a. har arbetat som internationell- samt svensk produktchef under många år.

Rulla till toppen