Dragan Buvac slutar som VD för MSO

Tisdagen den 17 september 2013 lämnade Dragan Buvac besked om att han lämnar sitt uppdrag som VD för MSO, Malmö SymfoniOrkester.

Dragan Buvac informerade under tisdagen MSO:s styrelse samt personalen om sitt beslut.

Fokus ska läggas på verksamheten och inte på mig som person. I dagsläget är det precis tvärtom och det skapar villrådighet och oro hos medarbetarna på MSO. Samtidigt måste verksamheten fortgå och utvecklas inför framtiden. Situationen har inte varit bra varken för medarbetarna i MSO eller för verksamheten. Därför har jag, efter samråd med min familj, beslutat att avsluta mitt uppdrag så att MSO i lugn och ro kan möta det behov av organisationsutveckling som man står inför framöver, säger Dragan Buvac, VD för MSO.

Vi beklagar mycket att Dragan Buvac har kommit fram till detta beslut. Samtidigt har vi full förståelse för hans beslut, inte minst med tanke på det starka massmediala tryck som uppstått. Styrelsen vill framhålla att det arbete som han utfört har legat helt i linje med det uppdrag som styrelsen har gett honom. Vi uppskattar också det fina jobb som Dragan har gjort, för orkesterns konstnärliga utveckling och arbetet för bolagets ekonomi, säger Birgit Hansson, MSO:s styrelseordförande.

Scroll to Top