Debaser Slussen uppsagd i förtid

Debaser Slussen låter meddela följande:

Debaser Slussen är uppsagd till sista september i år. Av stadens tjänstemän får vi veta att det är på grund av att förberedelser för ”Nya Slussen” ska börja.

Stadens förslag ”Nya Slussen” har inte klarat sig igenom de juridiska processerna ännu och kommer inte att kunna göra det på väldigt lång tid. Vi anser alltså att vårt uppsägningsdatum är satt långt innan arbetet med ”Nya Slussen” lagligen får påbörjas.

SPEL FÖR GALLERIET
När vi ifrågasatt hur staden kan påbörja arbetet med ”Nya Slussen” innan de juridiska processerna är klara, har stadens tjänstemän svarat att denna process är för omfattande för att stoppas nu. ”Förslaget kommer att gå igenom” är svaret vi har fått från vad som snarast känns som hjärntvättade tjänstemän, som tar sina order från våra högsta politiker i Stockholms Stad med Sten Nordin i spetsen. Det låter på både politiker och tjänstemän som att den mångmiljonsrättsprocess staden är mitt i, bara är ett spel för galleriet?!

TILL VILKET PRIS SOM HELST
Allt tyder på att Sten Nordin och kompani ska genomföra detta förslag till vilket pris som helst. De har mutat sig fria från Glashusets protester genom att kompensera Glashusets ägare med markhyra och byggrätter, betalade av skattebetalarna i Stockholm. Det kan väl ändå inte vara lagligt? De har tagit in experter från olika områden, men då experterna yttrat sig negativt om förslaget, så har de helt sonika plockats bort och ersatts med någon som kunnat presentera den bild ”Nya-Slussen-projektet” velat ha. Se SvDs artikel-serie.

STOCKHOLMS SKATTEBETALARE TAR SMÄLLEN
Hela ”Nya Slussen”-förslaget har redan kostat en stor summa pengar, bland annat pga opinionsarbete, innan det ens har satt igång, och de som ska betala är Stockholms invånare. Kranskommunerna och staten har sagt nej till att dela på notan.

Innan Glashuset fick sin del av kakan, och innan bussgaraget i Katarinaberget planerats in, räknade man med att ”Nya Slussen” skulle kosta 8 miljarder kronor. Samtidigt ska stockholmarna med trängselskatterna, som skulle gå till utökad kollektivtrafik, dessutom betala för Förbifart Stockholm i c:a 30 år framöver. Det hade inte Stockholms invånare informerats om, och inte heller finansieringen av Slussen knystas det om från politikerhåll.

PLAN B
Varför inte titta på Plan B istället? ”Slussen Plan B” är framtaget av oberoende arkitekter. Det förslaget kräver ingen detaljplaneändring. Det förslaget kostar ungefär hälften och skulle ta hälften så lång tid att bygga. Dessutom skulle ”Slussen Plan B” göras etappvis till skillnad från ”Nya Slussen” där Slussen med omnejd skulle vara avstängd i 8 år med omdirigerad kollektiv och biltrafik.

AGERA NU
Tiden är knapp, och vi måste börja avveckla vår verksamhet vid Slussen nu om vi inte får vara kvar längre än till sista september. Det verkar så fruktansvärt dumt och onödigt, att vi och andra hyresgäster åker ut innan staden ens vet vad de kan bygga!

Rulla till toppen