De stora skivbolagen svarar på kritik

De stora skivbolagen kritiseras ständigt för att de är giriga och alltför aggressiva i sin kamp mot illegal nedladdning. IFPI förmedlade därför nyligen uppgifter från majorbolagen om hur mycket pengar de lägger ner på att utveckla en ny artist. Totalt handlar det om summor mellan 750 000 och 1,4 miljoner dollar för en artist. Utgiftsposterna fördelar sig i stort enligt följande utan att gå in mer i detalj:

Förskott: $200,000
Inspelning: $200,000 – $300,000
Videor: $50,000 – $300,000
Turnéstöd: $100,000
Marknadsföring: $200,000 – $500,000

Summan varierar något beroende på vilken artist det handlar om. Även de mindre bolagen lägger ut pengar enligt liknande mönster men där är summorna naturligtvis för det mesta något lägre.

Scroll to Top