Datavetare på Spotify får Naturvetarpris

erik-bernhardsson

Årets naturvetarpriser går till datavetare, vars insatser påverkar de flesta svenskars vardag. Priserna på 25.000 kronor respektive 50.000 kronor delas ut på Stockholm Meeting, som arrangeras av Naturvetarna den 15 april.

Pris för bästa examensarbete går till Erik Bernhardsson som får 25.000 kronor. Han har utvecklat en tjänst på Spotify som lyssnarna har glädje av. Genom att bygga matematiska modeller av data från sex miljoner användare får lyssnarna automatiskt tips på ny musik, baserat på deras lyssnarvanor.

Erik Bernhardsson är lika överraskad som glad över priset. I dag är han anställd på Spotify. Examensarbetet utförde han på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i samarbete med Spotify.

Den praktiska betydelsen av mitt examensarbete är lätt att förstå, men rymmer problem som är desto svårare att lösa. Jag bygger matematiska modeller baserade på vilka artister som folk lyssnar på. I dag är jag ansvarig för all data och analyser, bland annat de som skickas till skivbolagen och statistik på lyssnarvanor.

På ett år har Spotify växt från 50 000 användare till sex miljoner. I dag jobbar runt hundra personer, mest datavetare från KTH, på huvudkontoret i Stockholm.

Pris för bästa doktorsavhandling tilldelas Pavel Krcal. Priset uppgår till 50 000 kronor. Hans insatser kan göra det möjligt att analysera fel och lösa problem som uppstår i datorer. Det kan gälla allt från signalfel i tåg och tunnelbana till datorer som inte fungerar i bilar. Genom att finna felen och åtgärda dem redan på fabriken kan driftstörningar undvikas i trafiken.

Verkligen roligt att få ett erkännande. Min roll i utvecklingen av felsökningssystem ligger i ett tidigare skede och kan beskriva som grundforskning. I min avhandling beskriver jag och analyserar matematiska modeller för realtidssystem.

Juryn från Kungl. Vetenskapsakademien skriver i sin motivering att Pavel Krcal ger nya fundamentala resultat som utvidgar klassen av system som i princip kan verifieras.

I dag är Pavel Krcal verksam vid Scandpower, ett konsult- och mjukvaruföretag verksamt inom komplex teknisk riskanalys. Pavels kunskaper inom området kommer väl till pass för de program som han utvecklar där. Avhandlingen lade han fram på Uppsala universitet.

Rulla till toppen