Dags för musiklivet att söka 10 stödmiljoner

Nu kan musiklivet börja fila på ansökningarna till Statens musikverks stöd för samarbets- och utvecklingsprojekt i musiklivet.

Målet är att stödet ska bidra till fantastiska projekt som genomsyras av konstnärlig utveckling och kvalitet, säger generaldirektör Stina Westerberg.

Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. En viktig del i det arbetet är att koordinera och stödja samarbetsprojekt inom musiklivet genom att fördela ekonomiskt stöd. Stödet ska stärka det fria musiklivet och skapa förutsättningar för ett professionellt musikliv.

För 2011 finns 10 miljoner att söka. Ansökningstiden går ut 29 september och beslut kommer att fattas av Statens musikverks Konstnärliga råd i oktober.

Tre projektkategorier

  • Nationella utvecklingsprojekt
  • Internationella kulturutbyten
  • Mindre projekt

Projekt som söker stöd ska ha konstnärlig skärpa och stimulera till nya möten och samarbeten. De ska också bidra till långsiktig förändring av konstnärliga arbetsprocesser och samarbetsformer.

www.statensmusikverk.se finns all information om projektstöd och ansökningsförfarande. Gå direkt till Söka stöd-sidan.

Hjälp oss att sprida detta vidare till alla som kan tänkas vara intresserade av att söka bidrag. Skicka vidare i ditt eget nätverk!

Scroll to Top