Bråvalla Festival skapade 60 helårstjänster

Sommaren 2013 arrangerades Bråvalla Festival i Norrköping. En tidigare mätning från HUI Research visar att den turistekonomiska effekten var 100 miljoner kronor. Nu presenteras ytterligare en rapport från HUI Research, ”Analys av teoretiska sysselsättnings- och kommunala skatteeffekter kopplat till Bråvalla Festivalen”, som visar att festivalen skapat 60 årsverken i Norrköpings kommun.

I rapporten redovisar HUI Reasearch en analys av de sysselsättnings- och skatteeffekter som evenemanget teoretiskt har skapat i Norrköpings kommun. Båda effekttyperna (dvs. sysselsättning och skatter) är baserad på den turistekonomiska omsättningen som genererades i samband med Bråvalla Festival sommaren 2013. Rapporten innehåller en redogörelse för hur effekterna uppstår, dvs. vad som krävs för att den turistiska omsättningen ska omvandlas till arbetstillfällen och skatteintäkter för Norrköpings kommun.

Rulla till toppen