Biljett Nu anklagar Ticnet och Live Nation för att lura sina kunder

biljettnu-logoMed hänvisning till Aftonbladets artikel fredagen den 23 mars, som handlar om att Live Nation och Ticnet felaktigt har anklagat Biljett Nu för att sälja falska biljetter.

Artikeln i Aftonbladet påvisar ett stort problem på biljettmarknaden och en snedvriden konkurrens, där alla aktörer inte kan konkurrera på lika villkor. Live Nation och Ticnet missbrukar sin maktposition när de felaktigt anklagar en annan aktör på marknaden för att sälja falska biljetter och dessutom nekar personer tillträde till evenemang och konserter för att dessa har inhandlat sina biljetter hos Biljett Nu. Detta är ett brott mot konkurrenslagen och cementerar en osund marknad, där dessa internationella storföretag mer eller mindre har en monopolställning på den svenska marknaden.

”Vi vill absolut inte bidra till den smutskastning som nu sker, vi vill verka för en öppen och fri marknad där konsumenten själv får välja hur och var de vill köpa sin biljett. Vi välkomnar en dialog med alla inblandade om hur vi ska lösa den situation som har uppkommit”, säger Robert Jakobsson, verksamhetschef Biljett Nu

Biljett Nu beklagar verkligen det som har skett, att de som har köpt biljetter hos Biljett Nu inte har kommit in på vissa evenemang på grund av att Live Nation samt Ticnet har vägrat dessa personer tillträdde på olagligt sätt. Även om Biljett Nu inte handlat på något felaktigt sätt eller i sammanhanget agerat otillbörligt, så kommer vi ersätta de kunder som har nekats att komma in på de evenemang där Live Nation och Ticnet har handlat i strid mot konkurrenslagen. Detta kommer vi att göra för att behålla vår höga kundnöjdhet som vi ser som avgörande för vår verksamhet.

”Vår verksamhet är på alla sätt laglig, och bidrar med en service för dem som inte har möjlighet att köpa biljetter månader i förväg till konserter, evenemang samt idrottshändelser. Att Live Nation och Ticnet vill eliminera vår verksamhet med olagliga handlingar, kommer i slutändan att förstöra möjligheten för de kunder som vill köpa biljetter på andra vis än av de stora internationella jättarna”, säger Robert Jakobsson, verksamhetschef Biljett Nu.

Scroll to Top