Bert Levin-stipendiater presenteras

Johan Hörlén
Johan Hörlén
Bert Levins Stiftelse för Jazzmusik delar ut 2010-års stipendier på 75.000 kr vardera till musikerna Bertil Lövgren, Mathias Landaeus, Johan Hörlén och Peter Danemo.

2010 är stiftelsens femte verksamhetsår. Stiftelsens syfte är att ge stipendier till framstående jazzmusiker för att möjliggöra genomförande av väsentliga musikaliska projekt.

Styrelsen för Bert Levins stiftelse för jazzmusik består av Bert Levin, ordförande, Karl Ahlenius, Lena Hammarberg och Bertil Rolf. Styrelsen beslutar om de årliga stipendierna bl a efter förslag från en nomineringskommitté bestående av musiker med Ulf Adåker som sammankallande.

Nedan följer årets stipendiemotiveringar:

Bertil Lövgren
Bertil Lövgren är en av de första trumpetarna i svensk jazz som på ett övertygande sätt bemästrat den genuina moderna tradition som utvecklats ur den amerikanska bebop-traditionen. Portalfigurer som Dizzy Gillespie, Benny Bailey och Kenny Dorham har inspirerat till en spelstil som förenar imponerande improvisationskonst med sektions- och leadspel av hög klass. Stipendiet kommer att användas till utveckling av de egna grupperna i kvartett- kvintett- och sextettformat och omfattar kompositionsarbete, inspelning och konserter.

Mathias Landaeus
Mathias Landaeus har under senare år framstått som en originell och spännande pianist, kompositör och entreprenör för de egna grupperna. Hans olika projekt finns rikligt dokumenterade och har fått mycket uppskattande lovord. Stipendiet ska ge möjlighet att vidga kontaktytorna på det internationella planet, där New York och Japan är ett par av destinationerna.

Johan Hörlén
Altsaxofonisten Johan Hörléns karriär har, sedan han avslutade sina studier vid Musikhögskolan i Stockholm i början av 90-talet, konsoliderats genom många egna konstellationer och som medlem i Stockholm Jazz Orchestra och andra framstående svenska grupper. Hans alltmer utvecklade internationella kontakter och projekt som involverar musiker som Adrian Mears (AUS), Olaf Pohlzein (D) och Jussi Lehtonen (F) kvalificerar till stödet från Bert Levins stiftelse för jazzmusik.

Peter Danemo
Trumslagaren Peter Danemo har länge varit ambitiös ledare av egna grupper och egen musik i en stil som kombinerar inspirerad organisation kombinerad med stor individuell frihet. Tidigare med Malmö som bas är han nu verksam i Stockholm. Som en av årets stipendiater får han möjlighet att utveckla sin musik för en större ensemble där trumpeter och saxar tillsammans med slagverk och trummor är tänkt att skapa en speciell klang med öppna ytor och där tuba är tänkt att ersätta kontrabasen.

Utdelningen av stipendierna kommer att ske vid följande konserttillfällen;
Peter Danemo i samband med Meloscopes spelning – Cafe Agueli 30 maj.
Johan Hörlén i samband med Håkan Broströms storbands spelning – Sthlm Jazz Fest 10 juni på Skeppsholmen.
Mathias Landaeus i samband med konsert – Grafikens Hus i Mariefred 7 augusti.
Bertil Lövgren i samband med en konsert – Jazzclub Fasching till hösten.

Rulla till toppen