Ale Möller gästprofessor vid Karlstads universitet

ale-mollerVärldsmusikern och den flerfaldige grammisvinnaren Ale Möller blir gästprofessor vid Musikhögskolan Ingesund. Han kommer från och med i höst att arbeta med konstnärligt utvecklingsarbete och ge föreläsningar vid skolan. Gästprofessuren är nyinrättad och Ale Möller blir därmed den förste att inneha den så kallade Reijmerprofessuren.

Det är fantastsikt roligt att knyta till oss en personlighet som Ale Möller. Han är en världsartist som personifierar det goda ledarskapet. Hans kunskaper kommer att bredda våra studenters musikaliska kompetens. Det passar bra med vår strävan att våra studenter ska behärska flera genrer och uttryckssätt, säger Lars Hagström, prefekt vid Musikhögskolan Ingesund.

Ale Möller har gjort sig känd som en gränsöverskridande multiinstrumentalist. Han började som jazzmusiker, men har sedan länge arbetat med folkmusik i nyskapande samarbeten med musiker från hela världen. Han har för detta arbete fått en lång rad utmärkelser både på hemmaplan och utomlands.

På Musikhögskolan Ingesund kommer han bland annat att ge kursen ”Borderless Musical Encounter”. Tanken är att avsluta kursen tillsammans med Ale Möller band, mitt i Arvika som en konsert med 200 medverkande på scen. Om att nu bli gästprofessor säger Ale Möller.

Rejmerprofessuren kommer att bli mycket spännande att inneha eftersom den inte knyts direkt till någon speciell genregruppering på skolan. Jag ska istället utforska de oprövade möjligheterna i spänningsfälten mellan olika musikaliska polariteter inom skolan, konkreta idéer för en framtidens musikhögskola.

Det var i höstas som Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads universitet fick 1,4 miljoner kronor från Brita och Bengt Rejmers stiftelse och Ture Rejmers stiftelse. Med de pengarna har den nu tillsatta professuren blivit möjlig. Familjen Rejmers stiftelser grundades 1997 av Bengt Rejmer, tidigare ägare och chef i Ahlmarksbolaget. Bland annat stödjer man via sina stiftelser vetenskaplig undervisning i musik.

Scroll to Top