300 musikarrangörer får stöd av Kulturrådet

Minst 300 musikarrangörer får stöd av Kulturrådet för 2013. Syftet med stödet är att främja ett brett musikutbud med professionella musiker i hela landet. Två festivaler får stöd för första gången: Korröfestivalen och Stockholm Folk Festival. Andra arrangörer som får stöd är Motili i Västerbotten, Geiger i Västra Götaland och Mejeriet i Skåne.

Kulturrådet konstaterar att de lokala arrangörerna har stor betydelse för det professionella fria musiklivet i Sverige. Kulturrådet har i uppdrag att tillsammans med Konstnärsnämnden och i samråd med Musikverket kartlägga och analysera arrangörsverksamheten på musikområdet. Analysen ska bland annat bedöma hur det statliga stödet kan vidareutvecklas för att öka tillgången till högkvalitativ musik och för att bättre svara mot musiklivets behov. Kartläggningen, som beräknas vara klar i mars, kan komma att påverka bidragsgivningen för år 2014.

Läs mer

Rulla till toppen