30 olika musikaliska uttryck får stöd

Hip hop, jazz, tango, ljudkonst och indiepop är några av alla de musikaliska genrer som får stöd av Kulturrådet. Närmare 400 ansökningar har prövats den här omgången. Sammanlagt fördelas 16,5 miljoner kronor till 236 grupper.

I de musikgrupper som får stöd av Kulturrådet är andelen kvinnor ungefär en tredjedel. 2009 var
andelen kvinnor som fick stöd drygt en femtedel. Kulturrådet verkar för att representationen mellan män och kvinnor i konstnärlig verksamhet ska vara jämnt fördelad och noterar att utvecklingen inom musikområdet går åt rätt håll, fastän långsamt.

Det internationella perspektivet är oumbärligt för fria musikgrupper som behöver den internationella marknaden som arbetsfält. Grupperna som nu beviljas bidrag planerar följdriktigt 30 procent av sina spelningar utomlands, vilket tyder på att den internationella verksamheten är en integrerad del av verksamheten. Drygt en fjärdedel av ansökningarna som beviljats stöd har ett interkulturellt perspektiv.

Det finns en mångfald av uttryck i ansökningarna, exempelvis traditionell jazz, blues, improvisation, storbandsjazz, frijazz, folkmusik, experimentell folkmusik, västerländsk konstmusik, samtida konstmusik, körmusik, ljudkonst, experimentell konstmusik, tidig musik, barnmusik, världsmusik, afrobeat, timba, argentinsk tango, balkanmusik, salsa, rock, singer songwriter, progressiv rock, punk, psykedelia, hårdrock, hip hop, indiepop, alternativ pop. Ofta rymmer en och samma ansökan flera olika musikaliska uttryck.

Några av musikgrupperna som får bidrag för första gången är Zacke, Klas Nevrin Ensemble, UmeDuo, Stormsteg och Gustaf Sjökvists Kammarkör.

Scroll to Top