2009 rekordår för SAMI

Musiker och artister fick dela på drygt 100 miljoner kronor från SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) under 2009. Trots rekordutbetalningar stärktes likviditeten kraftigt och en mängd nya avtal tecknades med andra länder.

Utbetalningarna till musiker och artister ökade med 27% jämfört med året innan. Trots de stora utbetalningarna stärktes SAMI:s likviditet med 25,3 miljoner kronor.

De internationella intäkterna uppgick till 38,3 miljoner kronor, en ökning med 25% jämfört med året innan. Nya avtal tecknades med Estland, Lettland, Litauen, Portugal och Rumänien.
Fakta insamlade och upplupna ersättningar 2009

* SAMI:s insamling uppgick till 137 309 000 kronor. Nettoomsättningen av insamlade och upplupna ersättningar har minskat med 14,1% i jämförelse med föregående års insamling.

* Insamling av ersättning för offentligt framförande minskade under året med 32,5%. Minskningen härrör till uppgörelsen med SHR gällande retroaktiva medel för perioden 2004-2008. Kassaflödet för SHR-relaterade kundgrupper har dock varit positivt.

* De internationella ersättningarna ökade under året med 25,3% och har också påverkats positivt av en gynnsam kronkurs mot Euron.

* Upplupna intäkter från Copyswede avseende privatkopieringsersättningar (insamlingsåret 2009) är beräknat med en förväntad minskning om ca 18%. Minskningen av privatkopieringsersättningar härrör framförallt till minskad försäljning av CD-rom.

Scroll to Top