Warner Music tecknar avtal med Hitworks

hitworks-logoHitworks AB tecknade igår ett samarbetsavtal med Warner Music. Avtalet innebär en jättesatsning på Hitworks artist ”Neo”. Samarbetet gäller initialt för de nordiska län­derna och kan utökas till att gälla hela världen. Warner Music är en av de fyra multina­tionella jättarna i musikindustrin.

Det här betyder väldigt mycket för den fortsatta lansering av Neo, säger Peter Sahlin VD på Hitworks AB. Vi får nu tillgång till de kontaktnät och de finansiella muskler som krävs för en framgångsrik lansering.

Vi har under det gångna året framgångsrikt lierat oss med internationella bolag för lansering av Neos första album ”One”, fortsätter Peter Sahlin. Vi har tecknat licensavtal i över 40 länder. Vi har även en tid sökt en samarbetspartner för den nordiska marknaden och övriga världen. Vi är oerhört glada över att det blev just Warner Music.

Denna positiva utveckling för koncernen är helt enligt planerna, säger Staffan Lundell, styrelseordförande Hit­works Holding AB (publ). Vårt helägda dotterbolag Hitworks AB är etablerat sedan några år och vi har vetat att det bolaget är en draghäst nu i starten för att generera kapital.

Min bedömning, fortsätter Staffan Lundell, av avtalet med Warner är att det sannolikt kommer att generera inkomster i miljonklassen redan under nästa år. Vi kan därmed fortsätta utveckla och etablera våra andra verksamheter – produktionsbolaget Hitworks House och den gymnasiala artistskolan Hitworks Star Academy. Ytterligare kapital till det arbetet kommer från den nu pågående nyemissionen, som vi tror får bra uppmärk­samhet genom samarbetet med Warner Music Sweden.

Rulla till toppen