Vingåkers musikskola blir kulturskola

vingakers-kulturskola

I Vingåkers kommun har man länge erbjudit elever att lära sig ett musikinstrument genom musikskolans verksamhet. Nu har politikerna beslutat att utöka och förbättra den estetiska undervisningen i kommunen och växlar därmed upp till benämningen kulturskola. För att få kalla verksamheten för kulturskola krävs att det erbjuds minst tre estetiska områden vilket det från och med 1 juli görs i Vingåker. Eleverna kan välja mellan dans, drama, sång och instrument. Det är lite olika verksamheter beroende på elevernas åldrar, men samtliga elever i Vingåkers skolor samt Vingåkers gymnasieelever kommer att märka av den nya skolan. Nytt för i år är att kulturskolans pedagoger kommer att uppsöka samtliga elever i årskurs tre för att berätta och visa mer om vilka möjligheter som finns inom kulturskolans verksamhet. Därefter får eleverna anmäla sitt intresse till instrument eller övrig verksamhet. Man kommer även att börja redan i förskolan med drama och dans i olika former.

Mycket av undervisning sker på skoltid där eleverna antingen får undervisning i klassen eller enskilt med musikpedagog. Dessutom erbjuds även en kulturpedagogisk fritidsverksamhet eftersom en del av undervisning sker efter skolans slut.

En kulturpedagogisk garanti

Berit Westin, projektledare och musikledare på kulturskolan, berättar att från och med höstterminen kommer man att kunna ge skolorna i Vingåker en kultur-pedagogisk garanti genom att kulturskolans estetiskt utbildade pedagoger arbetar direkt i klasserna. Detta kommer att ske från barnskolan upp till årskurs sex.

– Det är viktigt att kunna bättra på den estetiska lärprocessen med estetisk utbildad personal, menar Berit Westin. Många av pedagogerna har upp till sex års utbildning inom de estetiska områdena. Skolan kommer med andra ord att vara en vinnare i och med denna positiva utveckling av den tidigare musikskolan.

Dessutom samarbetar Kulturskolan med Sörmlands Musik & Teater och även med övriga musik- och kulturskolor i Sörmland. Det ger möjligheter till flera spännande samarbetsprojekt och utveckling av tidigare verksamhet. Ett exempel är Skolbio som kommer att utvecklas. Filmen följs upp med undervisning i klassrummet tillsammans med dramapedagog.

I dagsläget är tio pedagoger anställda på Kulturskolan i Vingåker, vilka tillsammans motsvara 4,5 heltidstjänster.

– Vi kommer att ha tyngdpunkten på att samverka mellan de olika estetiska områdena, fortsätter Berit Westin. Det får inte bli isolerade enheter utan vinsten ligger i att man skapar tillsammans.

Rulla till toppen