Svenska Musikerförbundet vill bevara Caprice Records

– Med bestörtning konstaterar vi att kulturutredningen, utan att redovisa någon analys, i en mening förordar en nedläggning av skivbolaget Caprice Records.

– Frånvaron av analys gäller dels frågan om kulturarvsvärdet i nästan fyrtio års fonogramproduktion, och dels den funktion som Caprice har att fylla när det gäller bevarandet av mångfalden i fonogramproduktionen i Sverige.

– I stället för en utförsäljning vill vi uppmana kulturministern att formulera ett förtydligat och utökat uppdrag för Caprice som ett ”Moderna Museet” för musiken – en konstnärlig aktör, i såväl det nationella som det internationella musiklivet, och ett viktigt redskap för framtidens kulturpolitik på musikområdet.

Detta är några av de formuleringar som finns i en nyskriven debattartikel från Svenska Musikerförbundet.

Rulla till toppen