Svenska körer får mer pengar

Svensk körverksamhet förstärks när Kulturrådet nu ger utvecklingsbidrag till regionala och lokala scenkonstinstitutioner. Projektet Kör och Stråkar i Kalmar, En professionell körscen i Stockholm och Dixit Dominus som Musik i Syd står bakom, är exempel på verksamheter som nu får bidrag från Kulturrådet.

Kulturrådet har beslutat att ge 9,6 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till lokala och regionala scenkonstinstitutioner. Den här gången får 32 olika projekt vid landets teater-, dans- och musikinstitutioner utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidrag ges för arbete med att nå nya publikgrupper, turnéverksamhet, samarbete över konstområdesgränserna och samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer.

Kulturrådet har i år fått en förstärkning av budgeten för att främja musikområdet och bland annat utveckla den svenska körsångens spetskompetens. Det innebär att Kulturrådet i år satsar dubbelt så mycket pengar i utvecklingsbidrag på musikområdet jämfört med förra året, totalt 3,8 miljoner kronor.

Det är en rad utvecklingsprojekt inom andra områden som också får bidrag från Kulturrådet. Västerbottensteatern får bidrag för att arrangera en berättarfestival i Skellefteå, Folkteatern i Gävle ska nå nya publikgrupper i projektet Community och Publikutveckling och Region Halland ska skapa nya mötesplatser för dans.

Intresset för att söka det här bidraget är stort, Kulturrådet har den här gången fått in 70 ansökningar vilket kan jämföras med 54 förra året.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag.

Rulla till toppen