Sven Ahlbäck tilldelas stipendium

Sven Ahlbäck, professor i svensk folkmusik vid KMH, har tilldelats Göran Lagervalls musikstipendium 2013 för sitt banbrytande arbete med att utveckla ämnet svensk folkmusikteori.

Stipendiet om 25.000 kr delades ut vid Kungl. Musikaliska Akademiens årliga högtidssammankomst 25 november.

Den fortsatta motiveringen lyder:
Genom sina pedagogiska modeller och sättet att presentera dem, alltid i nära anslutning till det egna musicerandet och med stor generositet och upptäckarglädje, har han fått en stor och växande skara av musiker och musikintresserade att upptäcka, fascineras av och fördjupa sin förståelse för svensk folkmusik. Hans insatser har haft oerhörd betydelse som inspiration till hela den kreativa förnyelse som genren genomgått de senaste tjugo åren.

Samtidigt har investerarna Almi Invest och Jari Ovaskainen beslutat placera 1 miljon amerikanska dollar i bolaget Doremir för fortsatt arbete med den bästsäljande musikappen ScoreCleaner, som utvecklats på initiativ av Sven Ahlbäck och Sven Emtell och som bygger på Sven Ahlbäcks forsknings- och utvecklingsarbete.

Rulla till toppen