Stipendier till Göteborgs-musiker

På bilden från vänster till höger,bakre raden: Oscar von Sydow, Fredrik Björlin, Ida Rostrup, Henrik Andersson, Peter Loguin, Gunvor Hagström, Indra Strautmanis, Vlad Stanculeasa, främre raden: Jenna Fakhoury, Therese Schimmelsohn, Ann Elkjär, Tuula Fleivik, Petra Kloo Vik. Foto: Tilo Stengel. Saknas på bilden:Ulrika Dahlberg Danielsson, Hans Adler, Per Ivarsson, Susanne Brunström Stighäll och Samuel Runsteen

Måndag 4 november delades årets musikstipendier från Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk donationsfond. Stipendierna utdelas årligen till konstnärlig personal på GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker och skall användas för utbildning inom eller med anknytning till yrket.

Mary von Sydows musikstipendier inrättades år 1996 och stiftelsen har sedan dess delat ut stipendier på mer än 2,8 miljoner kronor. Stiftelsen efterstävar en god fördelning av stipendierna bland personalen som deltar i de musikaliska och sceniska produktionerna. Stipendierna ska både premiera och stimulera de som varit yrkesverksamma länge och uppmärksamma unga, nyetablerade som kort efter sin utbildning kommit in på GöteborgsOperan eller Göteborgs Symfoniker – en sådan ung stipendiat är i år Indra Strautmanis.

Vid årets stipendiesammankomst spelade Vlad Stanculeasa, alternerande konsertmästare i Symfonikerna violin. Henrik Andersson, korist på GöteborgsOperan sjöng, ackompanjerad av Anders Ottosson, instuderingschef GöteborgsOperan.

Årets stipendiesumma uppgick till 332 000 kronor och delades ut av Oscar von Sydow, sonson till stiftelsens grundare.

Rulla till toppen